Аналітична записка “Геоекономічні тенденції: висновки для державної політики України до 2020 року”

2011-12-12 18:50:50

Аналітична записка “Геоекономічні тенденції: висновки для державної політики України до 2020 року”

В аналітичній записці  “Геоекономічні тенденції: висновки для державної політики України до 2020 року” УІПП аргументує, що Україна приречена на природне обмеження у можливостях сталого розвитку через високу залежність від зовнішньої торгівлі та її низьку диверсифікованість. З огляду на поточні тенденції, 2020 року українська економіка буде ще вразливішою до зовнішніх шоків ніж зараз. Україна досі не завершила реформ, які вже стали історією для більшості країн з перехідною економікою: пенсійної, земельної, регуляторної, судової. Відмова від цих реформ або їх профанація зараз, можуть коштувати втрати економічного суверенітету України вже за десять років.

Автори дослідження вбачають три основні сценарії розвитку економіки України впродовж наступних 10 років:

1)      базовий український, що виходить з подальшої незмінності основного вектору економічного розвитку та не передбачає суттєвих політичних, а відповідно і структурних зрушень;

2)      песимістичний “білоруський”, що передбачає значне посилення державного впливу на економічні процеси, а також формування економічної політики виходячи в першу чергу з міркувань політичної, а не економічної доцільності;

3)      оптимістичний “грузинський”, що ґрунтується на впровадженні низки реформ в сфері державного управління й економіки, спрямованих на радикальне поліпшення умов для ведення бізнесу, та демонструє можливості швидкого піднесення, які надають перехідним пострадянським економікам дерегуляція та лібералізація, перетворені з гасел на послідовні політичні рішення.

Економічний суверенітет України є цієї ставкою, яку їй доведеться розігрувати в глобальній економічні грі впродовж наступного десятиріччя. Зберегти його, а також уникнути загроз та використати можливості, які створюватимуть геоекономічні мегатренди, Україні дозволить реалізація наступних пріоритетів державної політики:

· Реформа системи державного управління, спрямована на утвердження адміністративної виконавчої вертикалі, та забезпечення безумовного залучення усіх зацікавлених сторін до формування державної політики;

·        Лібералізація та дерегуляція економіки, що перетвориться з гасел на послідовну державну політику та ґрунтуватиметься на принципі: брати менше щоб збирати більше;

·       Перегляд соціальної ролі держави, що полягатиме у відмові від завищених та нереалістичних соціальних зобов’язань, та приведенні її у відповідність до реалій ринкової економіки;

· Завершення секторних реформ, що є не запорукою економічного успіху, а лише необхідною умовою конкурентоздатності ключових секторів української економіки у світі 2020 року;

·   Активна торгівельна інтеграція на євразійському просторі, де активна участь в торговельних інтеграційних проектах з ЄС, СНД, а також країнами Далекого Сходу є не альтернативними векторами розвитку, а як невід’ємними складовими реалізації транзитного та економічного потенціалу країни.

Повна версія аналітичної записки: “Геоекономічні тенденції: висновки для державної політики України до 2020 року”.