Аналітична записка “Україна 2020: гуманітарні виміри безпеки”

2012-02-07 13:00:15

Аналітична записка “Україна 2020: гуманітарні виміри безпеки”

Аналітична записка “Україна 2020: гуманітарні виміри безпеки” аналізує наявне в Україні ставлення до гуманітарних вимірів безпеки, шукає відповіді на проблемні питання сьогодення та прогнозує можливий стан справ в гуманітарній сфері через вісім років. На думку авторів дослідження, питанням №1 для безпеки України постає баланс між військовою, економічною та гуманітарною безпекою зі зміщенням акценту в гуманітарну сферу.  На наш погляд, до 2020 року кардинальні зміни ще не відбудуться, але Україна підійде до точки неповернення. Тому перед гуманітарною політикою постає наступний виклик: чи спроможна Україна до самозахисту і саморозвитку в умовах кардинальної зміни уявлень про майбутнє, або ж вона тихо зникає як людська спільнота та культурне явище? Україна має гуманітарні ресурси і питання полягає тільки в тому чи зможе вона правильно їх використати. Якщо ми будемо спроможні до реальних кроків у напрямку інноваційного розвитку, шанси на покращення ситуації у гуманітарній сфері ще залишаються.

УІПП здійснив дослідження в рамках проекту Україна 2020: стратегії безпеки. Цей проект спрямовано на дослідження безпекової ситуації України з десятирічним горизонтом, а його головна мета полягає у тому, аби створити загальну, придатну для політичних рішень картину можливого розвитку України у найближчі 10 років в контексті безпекових проблем, а також показати можливі шляхи їх вирішення. 

Вже представлені громадськості наступні дослідження проекту: “Україна-2020: зовнішньополітичні виклики та можливості наступного десятиріччя”,  “Україна 2020: виклики та можливості політичного процесу в майбутньому десятиріччі”,  “Енергетична безпека України до 2020 року: виклики, можливості та сценарії”,  “Геоекономічні тенденції: висновки для державної політики України до 2020 року.

 

Аналітична записка “Україна 2020: гуманітарні виміри безпеки”