Якісна аналітика для ефективної політики

Про УІПП

Український інститут публічної політики (УІПП) є незалежною, не пов’язаною з жодною політичною ідеологією, неурядовою організацією.

 

М І С І Я 

Підвищення якості державного врядування та зміцнення громадянського суспільства через проведення незалежних досліджень, поширення знань та організацію суспільного діалогу.
 

 

Ц І Н Н О С Т І   ТА   М Е Т А 

Ключовими цінностями УІПП є незалежність, плюралізм, толерантність та професійна чесність.  Головною метою діяльності УІПП є досягнути того, щоб українські громадяни, державні інститути та зацікавлені групи, включаючи бізнесові та професійні асоціації, громадські організації та політичні партії отримали знання та вміння, що дозволяють ефективно розробляти та реалізовувати публічну політику та оцінювати її наслідки.

 

Ф І Н А Н С У В А Н Н Я  

УІПП є офіційно зареєстрованою громадською неприбутковою організацією, яка діє у відповідності до чинного законодавства України. Діяльність інституту фінансується з добровільних пожертвувань фізичних та юридичних осіб, внесків індивідуальних та корпоративних членів, а також через гранти, отримані від українських та міжнародних організацій. УІПП може виконувати замовлення від бізнесу та державних інституцій.