Якісна аналітика для ефективної політики

Проекти

Громадська антикорупційна експертиза законопроектів

Тривалість: червень 2013травень 2014

Проект спрямовано на:

 • здійснення антикорупційної експертизи проектів законів та чинних нормативно-правових актів задля виявлення і усунення корупційних ризиків  у них;
 • проведення оцінки впливу найбільш значущих проектів законів та чинних нормативно-правових актів, в яких виявлено корупційні ризики, на політичну, економічну, соціальну та екологічну ситуацію, в разі їх прийняття;
 • удосконалення методології антикорупційної експертизи з метою поступового поширення її проведення іншими суб’єктами на нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, а також акти застосування та інтерпретації права;
 • ініціювання змін до державної політики у сферах урядування, правосуддя, підприємництва;
 • забезпеченні участі громадськості в антикорупційній діяльності;
 • здійснення громадського лобіювання змін до нормативно-правових актів;
 • поширення досвіду і практики запобігання корупції серед широких верств населення;
 • проведення заходів з публічного лобіювання змін до нормативно-правових актів.

Результати:

 • суттєве зниження кількості корупційних ризиків у законах, актах Президента України, інших нормативно-правових актах, що приймаються Кабінетом Міністрів України, міністерствами, іншими органами державної влади;
 • підвищення якості ухвалюваних нормативно-правових актів через зниження рівня корупційних ризиків у них;
 • забезпечення поінформованості політиків, представників уряду та громадськості про корупційні загрози, які можуть виникнути в наслідок прийняття нормативно-правових актів, щодо яких було здійснено антикорупційну експертизу, а також про можливі втрати для суспільства, в разі їх прийняття;
 • підвищення обізнаності громадськості про антикорупційну експертизу та її можливості, які громадськість може використовувати.

Фінансування: Міжнародний фонд «Відродження»

Партнери: Центр політико-правових реформ

Проекти