Якісна аналітика для ефективної політики

Проекти

Західна освіта як інструмент європеїзації України

Тривалість: березень 2014 - січень 2015

Проект спрямований на з’ясування того, чи виступають молоді фахівці з іноземними дипломами «агентами змін» в Україні, та чи сприяє їх навчання за кордоном якісним змінам в державі, чи наближає її до ЄС. Експерти проекту аналізуватимуть попит на таких фахівців у сфері державного управління та бізнесу, а також розроблятимуть рекомендації для України, спираючись на досвід країн Вишеградської четвірки щодо впливу випускників західних університетів на процес інтеграції з ЄС.

За деякими оцінками, в Україні близько 30 000 студентів щороку їдуть на Захід здобувати освіту. На даний час не було здійснено комплексного аналізу впливу, який  має освіта закордоном по  поверненні випускників додому. Проект прагне з’ясувати, чи виступають українські випускники зарубіжних університетів "агентами змін" в європеїзації України, та як ефективно використати їх потенціал, спираючись на досвід Вишеградської групи.

Зокрема, аналіз ситуації з  українськими випускниками іноземних вишів охоплюватиме такі сфери як специфіка їх роботи, вплив, плани і амбіції. Проект покликаний відповісти на наступні питання: як українські випускники зарубіжних університетів сприймаються потенційними роботодавцями в Україні? чи є попит на таких молодих фахівців у державних та приватних секторах, в організаціях громадянського суспільства, а також у політиці?

Партнери з Вишеградської групи проведуть дослідження того, який вплив професіонали, що отримали освіту за кордоном, мали на процеси інтеграції до ЄС, та які висновки можна зробити з їх досвіду. Результатом проекту буде широка публічна дискусія за участю асоціацій випускників, організацій, що надають міжнародні стипендії, українських урядовців, роботодавців та експертів щодо посилення ролі реципієнтів західної освіти в європеїзації України. Підтримка офісу Fulbright в Україні дозволить проекту залучити до дискусії велику кількість донорських організацій.

Результати:

1)  створення стимулів для випускників Західних університетів у працевлаштуванні в державних та бізнес-структурах України;

2)  аналіз політики донорів щодо надання стипендій з метою стимулювання студентів до застосування їх знань вдома;

3)  мотивація випускників західних університетів до роботи в якості «агентів змін» для прискорення європеїзації України.

Фінансування: Міжнародний Вишеградський Фонд

Партнери:

Center for EU Enlargement Studies (Угорщина)

Association for International Affairs (Чехія)

The European Academy of Diplomacy (Польща)

Pontis Foundation (Словаччина)

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні

Проекти