Якісна аналітика для ефективної політики

Проекти

Посилення спроможності громадянського суспільства та органів влади у практичному запобіганні корупції

Тривалість: січень – травень 2016

Проект має на меті посилити спроможність громадянського суспільства та органів влади до ефективного запобігання та протидії конфлікту інтересів через детальне вивчення практичних аспектів цього явища в Україні, що сприятиме зниженню рівня корупції. В проекті передбачається проведення аналізу структури явища конфлікту інтересів за фактично виявленими випадками та рішеннями судів у 2014-2015 рр., зокрема виявлення його регіональної, секторальної та гендерної специфіки, визначення найбільш поширених його видів та проблем для врегулювання в адміністративному і судовому порядках. 

Фінансування: Міжнародний фонд «Відродження»

Проекти